Kars’ta Gelecek Var:

Kırsalda Yüksek Katma Değerli Süt Ürünleri
Üretimi ve Gıda Girişimciliği Destek Projesi

Bu proje T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenmekte ve İNGEV tarafından yürütülmektedir.

Karsta Gelecek Var Projesi

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle İNGEV tarafından hayata geçirilen “KARS’TA GELECEK VAR” projesi, Kars ilinde ve özellikle kırsal bölgelerde ikamet eden gençlerin yüksek katma değerli süt ürünleri üretimi ve gıda girişimciliği eğitimlerine erişmesini sağlamayı hedeflemektedir. Ek olarak, bu eğitimleri tamamlayıp iş planları hazırlayarak uzmanlardan oluşacak bir komite tarafından başarılı olarak değerlendirilen gençlere iş kurma desteği verilmesiyle, gençlerin geçim kaynaklarına ulaşmaları amaçlanmaktadır.

Kırsal Bölge Genç Güçlendirme Programı

Kırsal Bölge Genç Güçlendirme Programı eğitim, sürdürülebilir gelir ve kültürel kalkınma başta olmak üzere, gençlerin katılımını arttırmak ve geçim kaynaklarının güçlendirilmesi üzerine planlanmış bir finansal destek programıdır. Bu program, kâr amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları aracılığıyla kırsal bölgede yaşayan gençlerin, kapasitesinin güçlendirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması odaklı çalışmalar yürütülmesine olanak sağlayacaktır.

Eğitimler

Kırsal Bölge Genç Güçlendirme Programı kapsamında gerçekleştirilen “Kars’ta Gelecek Var” projesi gençlere peynircilik alanında 3 farklı teknik eğitimin yanı sıra Gıda Girişimciliği eğitimi de sunmaktadır.

Eğitimlere başvuru koşulları için tıklayınız.

1. Gıda Girişimciliği Eğitimi

2. Temel Peynircilik Eğitimi

3. Gravyer Ustalığı Eğitimi

4. Peynir Olgunlaştırma Yöntemleri Eğitimi