Kırsal Bölge Genç Güçlendirme Programı Hakkında

Kırsal Bölge Genç Güçlendirme Programı eğitim, sürdürülebilir gelir ve kültürel kalkınma başta olmak üzere, gençlerin katılımını artırmak ve geçim kaynaklarının güçlendirilmesi üzerine planlanmış bir finansal destek programıdır. Bu program, kâr amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları aracılığıyla kırsal bölgede yaşayan gençlerin, kapasitesinin güçlendirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması odaklı çalışmalar yürütülmesine olanak sağlayacaktır. Bu destek aracılığıyla yerel gençlerin katılımını teşvik edecek, yaşam kalitesini artıracak projeler geliştirilmesi önem arz etmektedir.

Bu kapsamda, Kırsal Bölge Genç Güçlendirme Programı bölgesel ihtiyaç çerçevesinde, kapasitelerini geliştirebilme imkânı bulunmayan gençler ile teknolojik üretim, kapasite geliştirme tecrübesi bulunan, alternatif üretim ve istihdam modelleri geliştirebilecek kurum ve kuruluşları bir araya getiren bir programdır.

Program ile ilgili daha detaylı bilgi için Kırsal Bölge Genç Güçlendirme Programı internet sitesini (https://kbgg.gsb.gov.tr) ziyaret edebilirsiniz.