Gıda Girişimciliği Eğitimi

Gıda Girişimciliği Eğitiminde girişimcilik nedir, iş fikri nasıl geliştirilir, geliştirilen iş fikri iş modeline nasıl çevrilir, iş planı nasıl yapılır gibi başlıklar detaylı olarak işlenecektir. Yanı sıra, iyi ve tam anlamıyla bir iş planı geliştirmek için pazar analizi nasıl yapılır, pazar segmentasyonu nedir ve hedef pazar  nasıl seçilir, pazarlama planı nasıl yapılır, dijital pazarlama nasıl yapılır ve sosyal medyanın iş için kullanımı nasıl olmalıdır, bir üretim tesisi nasıl olmalıdır, üretim planlaması nasıl yapılır, satış planı nasıl oluşturulur, e-ticaret nedir ve online satış nasıl yapılır gibi konuları ve şirket kuruluşu, türleri ve yükümlülükleri nelerdir, bir şirketin finansal tablolar nasıl oluşturulmalıdır, şirketlerin yasal sorumlulukları nelerdir gibi başlıklar da detaylıca ele alınır.

Gıda Girişimciliği Eğitiminde, katılımcılara girişimcilik kavramını temel alarak, iş fikirlerini nasıl geliştireceklerini ve bu fikirleri başarılı bir iş modeline dönüştürebileceklerini detaylı bir şekilde aktarılır. Eğitim, iş planı oluşturmanın yanı sıra pazar analizi yapma, pazar segmentasyonu ve hedef pazar seçimi, etkili pazarlama stratejileri, dijital pazarlama ve sosyal medya kullanımı gibi konuları içerir. Katılımcıların, bir iş planını kusursuz bir şekilde geliştirmek için gerekli adımları öğrenerek, sağlam bir temel oluşturmaları hedeflenir. Ayrıca, eğitimde üretim tesisi için gereklilikler, üretim planlaması, satış stratejileri, e-ticaret ve online satış yöntemleri gibi pratik konular da detaylıca ele alınır. Şirket kuruluşu ve türleri, bir şirketin yükümlülükleri ve finansal tabloların nasıl oluşturulacağı gibi konular da eğitim programının önemli bileşenlerindendir.

Gıda Girişimciliği Eğitimi, katılımcılarına gıda sektöründe başarılı bir iş kurmak için gerekli stratejileri sağlam bir temel üzerinde oluşturmalarına yardımcı olur.

Eğitim toplam süresi 35 saattir. Eğitim teorik içerik yanında 2 çalıştay içermektedir. Böylece katılımcılar edindikleri teorik bilgileri iş fikri geliştirme ve iş planı hazırlama çalıştayı ile pekiştirirler.

Bu eğitim sonunda dileyen katılımcılar iş planı hazırlayarak iş kurma desteğine başvurabilirler. İş kurma desteğine başvuru koşulları için tıklayınız.

Eğitime başvurmak için tıklayınız.

Eğitim videolarını izlemek için tıklayınız.