Proje Hakkında

Projenin Amacı

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle İNGEV tarafından hayata geçirilen “KARS’TA GELECEK VAR” projesi, Kars ilinde ve özellikle kırsal bölgelerde ikamet eden gençlerin yüksek katma değerli süt ürünleri üretimi ve gıda girişimciliği eğitimlerine erişmesini sağlamayı hedeflemektedir. Ek olarak, bu eğitimleri tamamlayıp iş planları hazırlayarak uzmanlardan oluşacak bir komite tarafından başarılı olarak değerlendirilen gençlere iş kurma desteği verilmesiyle, gençlerin geçim kaynaklarına ulaşmaları amaçlanmaktadır.

Proje Faaliyetleri

Bu projenin kapsamında, katma değerli süt ürünleri üretimine yönelik olarak üç farklı başlık altında teknik eğitimler düzenlenecektir. Bu eğitimler “Temel Peynircilik”, “Gravyer Ustalığı” ve “Peynir Olgunlaştırma Yöntemleri” konularını kapsamaktadır.

Ayrıca, projenin bir parçası olarak, kapsamlı bir Gıda Girişimciliği eğitimi de sunulacaktır. Bu eğitimle, Kars’ta yaşayan gençlerin girişimci yönleri ortaya çıkarılarak başarılı bir girişimci olmaları için gerekli olan bilgi ve becerileri edinmeleri hedeflenmektedir. Eğitim, gençlerin gıda sektöründeki potansiyelini yükseltmeyi amaçlamaktadır.

Eğitim süreci hem teorik hem de pratik bilgileri içerecek şekilde tasarlanmış olup, katılımcılara sektördeki bilgilerini arttırmaları için fırsatlar sunmaktadır. Böylelikle, katılımcıların süt ürünleri üretiminde uzmanlaşmalarını sağlamak ve aynı zamanda gıda sektöründe kendi işlerini kurmalarına yönelik güçlü bir destek sunmak istenmektedir.

Uygulama Süreci

  • Başvuruların Alınması
  • Başvuruların Değerlendirilmesi
  • Eğime Hak Kazananların Açıklanması
  • Eğitimlerin Başlaması
  • Eğitimlerin Tamamlanması
  • Gıda Girişimciliği eğitimini Tamamlayan En İyi 10 İş Fikrine Finansal Destek Sağlanması

İş Kurma Desteği

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen ve İNGEV tarafından yürütülen proje, Kars ilinde ikamet eden gençleri yüksek katma değerli süt ürünleri üretimi konusunda girişimci olmaya teşvik etmek amacıyla bu programa davet etmektedir. Başarılı olan katılımcılara, iş kurma desteği sağlanacaktır. Bu destek, gençlerin süt ürünleri sektöründe başarılı bir iş kurmalarına olanak tanımak amacıyla sunulmaktadır. İş kurma desteğine başvuru koşulları için tıklayınız.