Başvuru Koşulları

Program / Eğitim Başvuru Koşulları

Kırsal Bölge Genç Güçlendirme Programı eğitimlerine başvuracak olan yararlanıcıların aşağıda yer alan hususları dikkate alarak başvurmaları gerekmektedir.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları
 • Kars ilinde ikamet eden
 • 18-35 yaş arası

İş Kurma Desteği’ne Başvuru Koşulları

Kırsal Bölge Genç Güçlendirme Programı kapsamında iş kurma desteğine başvuracak olan yararlanıcıların aşağıda yer alan hususları dikkate alarak başvuruda bulunması gerekmektedir.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kars’ta ikamet etmek,
 • 18-35 yaş aralığında olmak,
 • Tekil (bireysel) başvuruda bulunmak,
 • Okuma-yazma biliyor olmak (Okuma-yazma bilmiyorsa ilgili bölgedeki MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi vasıtasıyla sunulan okuma-yazma kurslarına kayıt olmak şartı aranacaktır),
 • 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize veya örgütlü suçlardan adli sicil veya adli sicil arşiv kaydı olmamak,
 • Türk Ceza Kanunu’nun 102, 103 ve 104. maddelerinde düzenlenen suçlardan adli sicil veya adli sicil arşiv kaydı olmamak.

İş Kurma Desteği’ne Hangi Amaçlarla Başvurulabilir?

Yeni kurulacak gıda ile ilgili bir işletme için işletmenin amacı aşağıdakiler olabilir:

 1. Üretim yapmak
 2. Perakende satış yapmak için organizasyon
 3. Dağıtım işini geliştirmek
 4. Satışı geliştirmek (bölgesel) için organizasyon
 5. İhracata yönelik girişimler yapmak

Mevcut işletmeler (aile işletmeleri) için amaç aşağıdakiler olabilir:

 1. Üretiminde iyileştirme yapmak
 2. Yeni bir ürün çeşidi üretmek
 3. Perakende satış yapmak için organizasyon
 4. Bölgesel satışı geliştirmek
 5. Dağıtım işini geliştirmek
 6. İhracata yönelik girişimler yapmak

Gıda Girişimciliği ile ilgili her faaliyet için ayrı ayrı da yapılabilir, diğer bir deyişle aşağıdakilerin her birini ayrı ayrı yapan girişimlerle de başvurulabilir.

 1. Üretim, yeni ürün geliştirme, var olan bir ürünü daha da geliştirme
 2. Dağıtım (lojistik): üreticilerden toplayıp üretici adına dağıtmak
 3. Toptancılık: üreticiden alıp perakendecilere, otel, restoran, kafe gibi tüketim noktalarına satış yapmak
 4. Perakendecilik: Üreticiden alıp son tüketiciye satmak
 5. İhracat: Üreticiden alıp ihraç etmek
 6. Kafe Açmak
 7. Restoran Açmak (Kars’ta çok karşılaşılmayan bir konsept geliştirmek vb.)

İş Kurma Desteği’ne Nasıl Başvurulur?

Gıda Girişimciliği eğitimini tamamlamış olan program katılımcıları, eğitimin tamamlanmasının ardından dilerlerse iş planlarını belirtilen şablonda hazırlayıp karstagelecekvar@ingev.org adresine iletebilirler.

İş Kurma Desteği Başvuruları Nasıl Değerlendirilecek?

Değerlendirme süreci, tüm eğitimler tamamlandıktan ve katılımcılar iş planlarını ilettikten sonra başlayacaktır.

İş planları 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.